Referat fra bestyrelsesmøde 7. November 2022


Deltagere: Finn, Jens, Frede, Thorvald og Claus.

Evaluering af hjælperfesten, 19 personer deltog og der var enighed om, at det var et fint arrangement.

Klubben har haft besøg af Thermex, Aalborg Firmasport og Falck

Vi skal selv hente øl/vand hos Spar på Nørrebro. Finn og Claus kører op med tom emballage, og fylder depotet op

Klubmesterskabet udskydes til foråret pga kun 8 tilmeldte. Ny dato besluttes på næste bestyrelsesmøde, som er 12/12

Maden til julefrokosten 03/12 leveres igen i år af Superland i Tårs, husk sidste tilmelding er 28/11

Christian Drud arbejder på en ny Facebookside til klubben

Næste bestyrelsesmøde 12. December 2022